Vitality's Finland

 

Tricologia

TRICOLOGIA tarkoittaa hiuksen ja hiuspohjan tutkimusta ja on yksi kauneudenhoidosta ja ihotautiopista johdettu tieteenhaara.

Lääketieteenä se sai alkunsa Hippocrateksen ansiosta 400 e.K.r., mutta vasta viimeisellä vuosituhannella se yleistyi eri tiedemiesten ansiosta, kuten Henlé, Hamilton, Ludwig ja muut. Nykyaikaisessa tricologiassa myös kampaajat hoitavat erilaisia hiusten- ja hiuspohjan ongelmia tricologisilla tuotteilla ja laitteilla.

Tricologinen tuote on suunniteltu parantamaan erilaisia hiusten ja hiuspohjan ongelmia jättämättä kuitenkaan huomioimatta hiusten kauneutta. Tricologiassa kuitenkin tärkein on hiuspohja, kun taas kosmetologiassa tärkeys annetaan hiuksille.

Tricologian asiantuntijat Suomessa

 

Tietoa hiuspohjasta ja hiuksista 

IHON RAKENNE

Iho suojaa kehoamme ympäristön vaikutuksilta. Iho muodostuu kolmesta kerroksesta, jotka ovat orvaskesi (epidermi), verinahka (dermi) ja ihonalaiskudos (hypodermi). Hiuskarva on läheisessä yhteydessä ihoon, josta se saa kaiken minkä se tarvitsee syntyäkseen, kasvaakseen ja kehittyäkseen. Ihosta hius saa voimaa ja ravintoa. Terve hiuspohja pitää myös hiukset terveinä. Hiuspohjan terveys on siksi olennaisen tärkeää hiusten kauneudelle.

ORVASKESI

Orvaskesi eli epidermi on ihon pintakerros. Sen erottaa verinahasta eli dermistä tyvikerros, joka on todellinen suojakerros. Alla olevien kapillaarien kautta tulevat tarvittavat ravinneaineet, koska orvaskedessa ei ole verenkiertoa.Orvaskesikerros puolestaan jakautuu viiteen osaan, jotka ovat tyvikerroksesta alkaen: germinatiivi, spinosus, granulosus, lucidum, sarveiskerros.

DERMI

Ihon keskikerros on verinahka eli dermi. Dermi antaa iholle kiinteyttä ja kimmoisuutta, koska siinä on elastiinia, kollageenia ja albumiinimolekyylejä. Verinahassa on paljon vettä, ja siinä on karvatuppia, hermojen päitä ja sekä imusolu- ja verisuonia.

HYPODERMI

Hypodermi on ihon alin kerros. Se on yhdistävää kudosta, joka sisältää hermoja ja verisuonia. Hypodermiä sanotaan myös "ihonalaiskudokseksi". Hypodermin tehtävä on suojata luita, lihaksia ja sisäelimiä paineelta, iskuilta ja lämpöhäviöiltä. Tässä kerroksessa ovat myös rasvasolut, joiden tehtävä on antaa energiaa.

HIUSKARVAN RAKENNE

Hius voidaan jakaa rakenteellisesti kahteen selvästi erilliseen osaan. Ensimmäinen osa on se, jonka näemme, ja sitä sanotaankin "näkyväksi osaksi". Tämä hiuspohjasta esiin nouseva osa on hiuskarvan varsi, ja se on hiuskarvan "esteettinen" osa. Sisällä, syvällä epidermin alla on näkymätön osa, hiuskarvan juuri. Tällä alueella hiuskarva syntyy, kehittyy, saa ravintoa ja kasvaa.

NÄKYMÄTÖN OSA

Sikiön elämän neljännellä tai viidennellä kuukaudella ihon pintaan muodostuu tasku, jossa solut lisääntyvät muodostaen vähitellen hiustupen. Hiustuppi on alue, jossa on paljon epiteelisoluja, kapillaareja ja hermoja. Hiustuppi, jota sanotaan myös ihonystyksi eli dermaalipapillaksi, on kohta, josta ihokarva saa elinvoimansa. Se poistaa jätteitä ja ottaa vastaan ravinteita.
Se on kohta, jossa hiuskarvan juuri on yhteydessä verenkiertoon. Bulbi on germinatiivinen alue (kasvualue), joka ympäröi dermaalipapillaa melkein kauttaaltaan. Bulbin solut lisääntyvät ja etenevät kohti ulkoaukkoa muotoaan muuttaen; kuivuessaan ne tiivistyvät ja muodostavat iho- tai hiuskarvan. Tällä alueella ovat myös melanosyytit, jotka ratkaisevat, mikä on karvan luonnollinen väri.

NÄKYVÄ OSA

Hiuskarvan orvaskeden ulkopuolella oleva ulko-osa on sen "varsi". Varressa on suomuinen ulkokerros, kutikula, sen sisällä kuitukerros, korteksi, ja kaikkein sisimpänä kanava, jota sanotaan medullaksi.
Kutikula: lamellimainen rakenne, joka muodostuu osittain päällekkäisistä, täysin keratinoituneista suomuista, jotka muodostavat vähän tiilikaton tapaan vahvan suojapanssarin.
Korteksi: hiuskarvan keskeinen osa. Keratiinisolut, fibrillit, ovat pitkulaisia, kierteisiä rakenteita. Ne ovat lujasti kiinni toisistaan, ja ne sisältävät paljon rikkiä.
Medulla: sisältämiensä ilmankuplien avulla medullat lähinnä säätävät lämpöä.

DIAGNOOSIMENETELMÄT

Hiuspohjan ongelmien syiden selvittäminen on olennaisen tärkeää, ennen kuin mihinkään korjaaviin hoitotoimiin ryhdytään. Vain siten löydetään oikea ratkaisu ja taataan kunnolliset tulokset. MicroCAMERA® on varma, kätevä ja nopea hiuspohjan diagnosointiin.

Kuva on mainio viestintäväline. MicroCAMERA® on instrumentti, jolla saadaan välitöntä kuvainformaatiota diagnoosia varten.

Sillä analysoidaan hiusten (juuren, varren ja latvojen) ja hiuspohjan kuntoa ja selvitetään, onko tilanne normaali vai onko ongelmia. MicroCAMERA®on luonut uuden tavan kommunikoida: kuvan.

Lue lisää hiuspohjan diagnosoinnista